Czy alarmy domowe z czujkami mikrofalowymi są bezpieczne dla zdrowia?

Oto pytanie jednego z moich czytelników:

?Czy czujka dualna PIR+MW może być zastosowana tam gdzie przebywa człowiek??

Wielu ludziom czujka mikrofalowa (MW) kojarzy się z kuchenką mikrofalową. Pamiętamy też niekończące się dyskusje na temat wpływu kuchenek mikrofalowych na nasze zdrowie. Alarmy domowe z czujkami mikrofalowymi? Czy to jest bezpieczne rozwiązanie?

Odpowiedź na zadane pytanie brzmi: tak. Znakomita większość czujek ruchu emitujących promieniowanie mikrofalowe i przeznaczonych do powszechnego stosowania, według obowiązujących przepisów może być zastosowana tam gdzie przebywa człowiek.

Czujki dualne PIR+MW oraz czujki mikrofalowe MW emitują do chronionej przestrzeni promieniowanie mikrofalowe. W przypadku czujek przeznaczonych do powszechnego stosowania moc tego promieniowania jest niewielka. Popularny telefon komórkowy lub komputer z bezprzewodowym dostępem do Internetu czy lokalnej sieci komputerowej (Wi-Fi), jest większym źródłem promieniowania niż czujka mikrofalowa.

Dopuszczalny poziom gęstości promieniowania mikrofalowego w Polsce wynosi 0,1W/m2 (Dz.U.98.107.676 z dnia 20 sierpnia 1998 r.). Polskie przepisy są w tym względzie dość restrykcyjne. W wielu krajach Unii Europejskiej, dopuszczalny poziom gęstości promieniowania wynosi 10W/m2. To 100 razy więcej niż w Polsce, a muszę wspomnieć, że poziom 10W/m2 został uznany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za bezpieczny dla ludzi.

Wszystkie produkty wprowadzone do obrotu na terenie Polski powinny być bezpieczne dla użytkowników. Dotyczy to również czujek mikrofalowych. Ja nie boję się czujek mikrofalowych i gdyby to było uzasadnione (ze względów technicznych czy funkcjonalnych), to nie zawahałbym się przed ich użyciem we własnej sypialni czy pokoju dzieci.

Dla swojego bezpieczeństwa zawsze czytaj dokumenty dołączone do urządzeń. Tam powinny być zawarte wszelkie potrzebne Ci informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania produktu. Stosuj produkty uznanych marek. Wystrzegaj się produktów niewiadomego pochodzenia. Upewnij się, że dany produkt posiada oznaczenie CE. Na stronach internetowych dobrych producentów możesz także znaleźć deklaracje/certyfikaty zgodności produktu z określonymi normami.

Bardzo podoba mi się, że niektórzy importerzy urządzeń alarmowych zlecają wykonanie dodatkowych i nieobowiązkowych badań w niezależnych instytucjach aby potwierdzić bezpieczeństwo dystrybuowanych przez nich urządzeń.

Nie musisz się znać na wszystkim. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji czy wyjaśnień dotyczących urządzeń, które chcesz zastosować we własnym domu, to nie bój się pytać sprzedawców czy instalatorów.

Jeżeli należysz do wyjątkowo ostrożnych osób, to rozważ takie skonfigurowanie alarmu domowego, aby mikrofale emitowane były tylko wtedy, kiedy alarm domowy jest uzbrojony, tj. w pomieszczeniach nie przebywają ludzie. Jest to możliwe do zrealizowania, choć czasami może wiązać się niestety z ograniczeniem funkcjonalności systemu.