Gdy złodziej przetnie przewód?

Alarmy domowe, przewodowe czy też bezprzewodowe, zawsze wymagają ułożenia kilku przewodów. Przewody, niczym nerwy, łączą urządzenia systemu alarmowego. Czy zdajesz sobie sprawę z tego co się stanie, gdy złodziej przetnie przewód Twojego alarmu?

Chroń i ukrywaj przewody!

Zacznijmy od tego, że przewody domowego alarmu są bardzo ważne i że należy je chronić. Wydaje się, że to oczywiste. Nie wszyscy jednak o tym pamiętają. Osobiście zdarzyło mi się spotkać (i to nie raz!) zwisające przewody pod zewnętrznym sygnalizatorem. System w takim stanie stanowi oficjalne zaproszenie dla złodzieja!

Wszystkie przewody systemu alarmowego powinieneś starannie zabezpieczyć. Jeżeli to tylko możliwe, powinieneś ukryć je w ścianach. Dobrze to zrobić na etapie instalowania systemu a najpóźniej trzeba wykonać w czasie remontu pomieszczeń.

Pamiętaj, że przed włamaniem złodziej może odwiedzać Twój dom. Może być Twoim gościem, klientem albo ?panem z gazowni?. Im mniej informacji mu wtedy przekażesz (może całkiem nieświadomie), tym lepiej. Pamiętasz, że centralę alarmową należy zainstalować w miejscu dyskretnym? Co z tego, że tak uczynisz, jeżeli widoczne na ścianach przewody zaprowadzą intruza wprost do centrali?

Tak na marginesie dodam, że z tego samego powodu powinieneś zadbać o to, aby wskaźniki optyczne czujek były wyłączone. Ooo! Nader często spotykam błyskające czujki gdy tylko wykryją ruch. Zdradzają one to, co powinno pozostać sekretem.

Wracamy do kabli i przewodów. O ile można przymknąć oko na tymczasowe prowadzenie wewnętrznych przewodów w listwach natynkowych PVC, to niedopuszczalnym jest zastosowanie takiego rozwiązania na zewnątrz budynku, np. w celu doprowadzenia przewodu do sygnalizatora. Przewód sygnalizatora powinien przechodzić na drugą stronę ściany bezpośrednio pod sygnalizatorem.

Czy Twój alarm domowy powiadamia Cię telefonicznie o włamaniu? Sprawdź czy przewód linii telefonicznej nie jest prowadzony po elewacji budynku albo łatwo dostępny na wspólnej klatce schodowej lub ogólnie dostępnej piwnicy.

Co się jednak stanie, gdy pomimo Twoich starań, intruz przetnie przewód?

Na szczęście, systemy alarmowe mogą bronić się w takich przypadkach. Z odsieczą przychodzą różne zabezpieczenia antysabotażowe. Ale to czy system obroni się, zależy w dużej mierze od wiedzy (świadomości) i staranności instalatora alarmu. Po prostu, aby właściwie te zabezpieczenia zadziałały, należy mieć świadomość jak te zabezpieczenia funkcjonują i jak można je wykorzystać. Często wystarczy dokładne przestudiowanie instrukcji instalacji i zastosowanie się do podanych tam wskazówek.

Zatem jakie to zabezpieczenia?

Nie wdając się w zbędne szczegóły, można powiedzieć, że odpowiednie układy alarmu domowego pozwalają na detekcję zarówno przerwania przewodów linii alarmowych jak i zwarcia jego żył. Gdy intruz przetnie przewód prowadzący do czujki, żyły tego przewodu zostają przerwane lub zwarte. Centrala wykrywa taki stan i załącza sygnalizację alarmu. Dobrze jest, jeżeli sygnalizacja alarmu zostanie załączona także wtedy gdy system alarmowy jest wyłączony (rozbrojony).

Urządzenia, takie jak na przykład czujki, projektuje się i podłącza do centrali w taki sposób, aby odcięcie zasilania inicjowało alarm.

Podobnie ? przecięcie przewodu do sygnalizatora akustycznego także spowoduje uruchomienie sygnalizacji alarmu. Jeżeli sygnalizator nie posiada własnego wewnętrznego akumulatora, to oczywiście odcięcie go od instalacji spowoduje, że sygnalizator się nie załączy, ale uruchomione zostaną inne sygnalizatory (w systemie muszą być co najmniej dwa) oraz powiadomione zostaną służby ochrony (o ile wykonano podłączenie do agencji ochrony).

Jeżeli sygnalizator zewnętrzny będzie wyposażony w rezerwowe wewnętrzne źródło zasilania (akumulator), to odcięcie go od instalacji spowoduje, że sygnalizator załączy się i będzie mógł alarmować aż do wyczerpania akumulatora.

Nie tylko przewody systemu alarmowego chronione są przed celowym uszkodzeniem (sabotażem). Wszystkie elementy domowego alarmu takie jak centrala, czujki, klawiatury, sygnalizatory, puszki połączeniowe powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym otwarciem obudowy i oderwaniem urządzenia od ściany. Dobre alarmy posiadają takie zabezpieczenia. Aby właściwie je wykorzystać należy stosować się do instrukcji montażowych. Pamiętaj, że wadliwy montaż może skutecznie wyłączyć te funkcje.