Jak działa prosty alarm domowy?

Często pytacie o proste alarmy domowe, które można zastosować w niedużym domu, mieszkaniu lub biurze. Dzisiaj odpowiem na jedno z częściej zadawanych pytań:

?Z czego składa się i jak działa prosty alarm domowy??

 

Prosty alarm domowy składa się z kilku podstawowych elementów:

 1. Centrala alarmowa.  Stanowi serce i mózg systemu. Jest to w zasadzie bezobsługowa metalowa, prostokątna puszka, do której dostęp potrzebny jest jedynie okresowo w celu konserwacji systemu. Zazwyczaj nie posiada żadnych zewnętrznych przełączników ani lampek. Zainstalowana powinna być w dyskretnym, ciepłym i chronionym miejscu. Do centrali przyłączone są przewody od pozostałych elementów systemu. W środku zamontowany jest też akumulator zasilania rezerwowego.
 2. Czujki ruchu. To urządzenia instalowane do ściany lub do sufitu. Ich zadaniem jest wykrycie ruchu w pomieszczeniu. Najczęściej wystarczy jedna czujka w każdym pomieszczeniu z oknem lub bezpośrednim wejściem z zewnątrz. Czasami warto zabezpieczyć także korytarze. Raczej nie zabezpieczamy ciemnych toalet i tym podobnych pomieszczeń.
 3. Klawiatura sterująca. Czasami nazywana jest także manipulatorem kodowym. Służy do komunikowania się użytkownika z systemem a głównie do włączania i wyłączania systemu ze stanu czuwania oraz przeglądania alarmów i usterek (oby nigdy ich nie było). To urządzenie, wyglądem trochę przypominające kalkulator lub telefon, zainstalowane jest na ścianie w okolicy głównego wejścia do domu (wewnątrz). Posiada klawiaturę numeryczną (czasami też z literkami) oraz kolorowe lampki. Trochę droższa klawiatura może być wyposażona w wyświetlacz LCD.
 4. Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny. Generuje głośny dźwięk oraz optyczne sygnały błyskowe informując otoczenie o sytuacji wymagającej interwencji. Czas  działania sygnalizacji ograniczony jest zwykle do kilku minut i może być zaprogramowany w czasie instalacji. Instalowany jest na elewacji budynku w miejscu trudno dostępnym dla intruza.
 5. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny. Generuje głośny dźwięk wewnątrz chronionych pomieszczeń. Jest to konieczny element w każdej instalacji.
 6. Dialer telefoniczny, moduł powiadamiania radiowego służb ochrony lub dialer GSM. Te elementy służą do powiadamiania odpowiednich osób o alarmach lub uszkodzeniach systemu alarmowego. Mogą mieścić się w obudowie centrali lub być zainstalowane obok.

Kiedy przebywasz w domu

Kiedy przebywasz w domu, system alarmowy jest wyłączony z czuwania. Czasami mówi się, że system jest rozbrojony. W tym stanie wszystkie elementy systemu są normalnie zasilane, ale system nie generuje alarmów włamaniowych. To, że domowy alarm jest rozbrojony nie oznacza wcale, że system nie zasygnalizuje próby ingerencji w urządzenia czy celowego uszkodzenia. W stanie rozbrojenia może on wykryć i zasygnalizować takie zdarzenia jak otworzenie obudowy centrali, czujek, klawiatury lub sygnalizatorów. Może wykryć także fakt uszkodzenia okablowania i połączeń pomiędzy elementami. Na przykład może zasygnalizować fakt odłączenia linii telefonicznej wykorzystywanej do powiadamiania o alarmie albo zanik zasilania. Nawet bardzo prosty system, jeżeli będzie właściwie zainstalowany, to obroni się przed tymi zdarzeniami, które powszechnie nazywamy sabotażem.

Kiedy opuszczasz dom

Jesteś ostatnią osobą, która pozostała w domu. Podchodzisz do klawiatury sterującej zainstalowanej na ścianie przy wyjściu. Wpisujesz kod PIN, najczęściej cztero lub sześciocyfrowy. Klawiatura informuje Cię o rozpoczęciu odliczania czasu do uzbrojenia alarmu. Może to być 15 sekund albo więcej. Czas ten programuje się na etapie uruchamiania systemu. Opuszczasz dom i zamykasz główne wejście. Po upływie 15 sekund system przechodzi do trybu czuwania. Jest uzbrojony i gotowy do wykrywania intruzów.

Jeżeli domowy alarm nie będzie w pełni sprawny albo w pomieszczeniach przemieszczać się będą domownicy, to w trakcie procedury uzbrajania systemu zostaniesz o tym poinformowany. W tej sytuacji systemu może nie dać się uzbroić w normalnym trybie. Jeżeli jesteś świadomy występujących problemów i system pozwoli na to (jeżeli tak został zaprogramowany), to możesz wymusić uzbrojenie systemu używając specjalnej opcji na klawiaturze.

Kiedy wracasz do domu

Otwierasz drzwi i wchodzisz do domu. Klawiatura umieszczona przy wejściu informuje Cię niegłośnym dźwiękiem, że system jest uzbrojony i rozpoczęto odliczanie czasu na wejście. Masz 15 sekund na to, aby podejść do klawiatury i wpisać kod PIN. Jest to ten sam kod, który potrzebowałeś do uzbrojenia systemu. Czas na wejście programuje się na etapie instalowania systemu. Może to być 15 sekund, tak jak w przykładzie, albo więcej lub mniej. Po wpisaniu właściwego numeru PIN system jest wyłączony z trybu czuwania i dopiero teraz można wejść do dalszych pomieszczeń.

To banalnie proste

Przedstawiłem Ci praktycznie wyczerpujący opis codziennej obsługi alarmu. Zatem podsumujmy. Obsługa jest banalnie prosta. Nawet dziecko lub osoba starsza bez problemu poradzi sobie z obsługą alarmu:

 • Kiedy opuszczasz dom, wpisujesz PIN i wychodzisz. System uzbraja się.
 • Kiedy wracasz do domu, wchodzisz do środka i wpisujesz kod PIN. System rozbraja się.

Gdy coś pójdzie nie tak

Jeżeli podczas codziennej obsługi alarmu coś pójdzie nie tak jak powinno i przypadkowo wywołasz alarm włamaniowy, to zachowaj spokój. Podejdź do klawiatury i wpisz kod PIN. Jeżeli syreny były załączone to po wpisaniu prawidłowego kodu PIN zostaną wyłączone. Pamiętaj, aby poinformować osoby odpowiedzialne za monitorowanie domu o wystąpieniu fałszywego alarmu. Później zastanów się i spokojnie przeanalizuj, dlaczego mógł wystąpić alarm. Jeżeli alarm występuje przy uzbrajaniu systemu, to decyzja o pozostawieniu domu bez ochrony powinna być dobrze przemyślana.

Gdy w okresie Twojej nieobecności system wyrył intruza

Przebywasz poza domem i Twój alarm domowy jest uzbrojony. System zasygnalizuje alarm włamaniowy natychmiast, gdy czujki ruchu zabezpieczające pomieszczenia wykryją ruch. Wyjątkiem jest wejście główne. Jeżeli intruz wejdzie, przez wejście główne, to dostanie 15 sekund na rozbrojenie alarmu. Jeżeli nie zdąży tego uczynić (przez wpisanie właściwego kodu PIN), to po 15 sekundach od momentu wejścia załączy się sygnalizacja.  Załączy się ona natychmiast, jeżeli intruz przejdzie do dalszych pomieszczeń nie rozbrajając alarmu. Czas zwłoki na wejście lub wyjście jest programowany w systemie na etapie instalowania systemu. Oczywiście później można go też zmienić. Dobrze jest aby czas był tak mały, jak to tylko możliwe. Uważam, że w większości przypadków 15 sekund na uzbrojenie i rozbrojenie alarmu będzie wystarczające.

Wszystkie próby sabotażu, tj. celowego uszkodzenia systemu alarmowego są sygnalizowane natychmiastowo, bez żadnej zwłoki czasowej. Przypomnę, że nawet proste alarmy domowe potrafią skutecznie bronić się przed zerwaniem urządzeń ze ściany, otworzeniem ich obudów czy uszkodzeniem kabli.

Jak jest sygnalizowany alarm?

Włączane są sygnalizatory na zewnątrz obiektu i w jego wnętrzu. Jednocześnie informacja o alarmie transmitowana może być:

 • za pośrednictwem tradycyjnej linii telefonicznej do agencji ochrony i jednej lub kilku osób (np. właściciela budynku, portiera),
 • za pośrednictwem łącza radiowego do agencji ochrony,
 • za pośrednictwem łącza GSM do jednej lub kilku osób (np. właściciela budynku, członków rodziny, sąsiadów),

Czas pracy sygnalizatorów jest zwykle ograniczony do kilku minut. System może być tak skonfigurowany, że sygnalizacja akustyczna jest wyłączana na przykład po 4 minutach a sygnalizacja optyczna działa aż do momentu rozbrojenia systemu alarmowego i skasowania alarmu.

Jeżeli wrócisz do domu, a wcześniej w domu wystąpił alarm, to informacje o zaistniałym zdarzeniu odczytasz z klawiatury systemowej zaraz po wejściu do środka.

Wejście pod przymusem, czyli alarm bez sygnalizacji

Właśnie wracasz do domu. Przed wejściem przyczaił się włamywacz i chce w Twojej obecności wejść do domu. Zmusza Cię do rozbrojenia alarmu lub żąda podania kodu PIN. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja systemu alarmowego, która w wielu systemach alarmowych nazwana jest ?wejściem pod przymusem?. Podajesz specjalny kod PIN, który rozbraja system, i równocześnie uruchamia powiadamianie służb ochrony przez linię telefoniczną, nadajnik radiowy lub telefonię komórkową. Jednocześnie wszystkie sygnalizatory pozostają w stanie spoczynku i intruz nie jest płoszony. Specjalny kod PIN działania pod przymusem trzeba wcześniej zaprogramować w systemie no i trzeba go zapamiętać (a przecież może nigdy nie będzie używany). Na zakończenie krótka porada. Aby łatwo zapamiętać ten kod może być to być kod PIN, którym uzbrajasz i rozbrajasz alarm z ostatnią cyfrą zwiększoną o jeden. Przykładowo, jeżeli normalnie rozbrajasz system kodem  PIN: 3750, to kod działania pod przymusem może być: 3751. Prawda, że proste?

Podsumowanie

Przedstawiłem Ci sposób funkcjonowania prostego alarmu domowego w przykładowej konfiguracji. Ten prosty system alarmowy można rozbudować o inne czujki, np. czujki otwarcia okien lub drzwi, czujki stłuczenia szyby, przyciski napadowe. Może posiadać też więcej niż jedną klawiaturę, gdy do domu wchodzisz także przez garaż. Może umożliwiać uzbrojenie alarmu kiedy pozostajesz w domu (np. kiedy śpisz). Zamiast kodów PIN można używać zbliżeniowych breloków kodowych lub bezprzewodowych pilotów.

W końcu system alarmowy może współpracować z wieloma innymi domowymi systemami: ogrzewaniem i klimatyzacją, oświetleniem, czujkami sygnalizacji pożaru, zalania, wycieku gazu, tlenku węgla. W tej kwestii ogranicza nas jedynie wyobraźnia.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz