Przewodowy czy bezprzewodowy alarm domowy?

Nie wyobrażaj sobie, że każdy bezprzewodowy alarm domowy, jest ? jak nazwa sugeruje ? ?bezprzewodowy?. Zaskoczony? Instalacja typowego domowego alarmu, nawet bezprzewodowego, zawsze wymaga ułożenia kilku przewodów!Różnica w instalowaniu systemu alarmowego przewodowego i bezprzewodowego polega na ilości koniecznych do ułożenia kabli. W systemach bezprzewodowych jest tych kabli znacznie mniej.

Alarmy domowe można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 1. Alarmy przewodowe
 2. Alarmy bezprzewodowe
 3. Alarmy wykorzystujące zarówno techniki przewodowe jak i bezprzewodowe

Co to jest alarm przewodowy?

Jest to system alarmowy, w którym wszystkie elementy połączone są przewodami. Przewody potrzebne są do przenoszenia napięcia zasilającego oraz do wymiany informacji pomiędzy urządzeniami.

Prosty system alarmowy składa się z centrali alarmowej, klawiatury sterującej, czujek ruchu oraz dwóch sygnalizatorów. Skoro mamy tych kilka urządzeń, to mamy też kilka przewodów:

 1. Przewód zasilający centralę alarmową:
  1. od: głównej rozdzielnicy niskiego napięcia,
  2. do: centrali alarmowej zainstalowanej w dyskretnym miejscu w domu.
 2. Przewód klawiatury sterującej przeznaczony do zasilania klawiatury i komunikacji centrali z klawiaturą:
  1. od: klawiatury sterującej,
  2. do: centrali alarmowej.
 3. Przewody linii dozorowych przeznaczone do zasilania czujek oraz przekazywania informacji o alarmie i sabotażu:
  1. od: każdej czujki ruchu,
  2. do: centrali alarmowej.
 4. Przewody sygnalizatorów przeznaczone do zasilania sygnalizatorów, uruchamiania sygnalizatorów oraz przesyłaniu do centrali informacji o sabotażu sygnalizatora:
  1. od: każdego sygnalizatora,
  2. do: centrali alarmowej.
 5. Przewody linii telefonicznej przeznaczone do powiadamiania o alarmie; jeżeli dysponujemy jedną linią telefoniczną, na której pracuje aparat telefoniczny, to konieczne jest ułożenie przewodów (centrala alarmowa musi być włączona pomiędzy przyłącze operatora a aparat telefoniczny):
  1. od: przyłącza operatora (zwykle gniazda telefonicznego w domu lub łączówki telefonicznej)
  2. do: centrali alarmowej i następnie:
  3. od: centrali alarmowej
  4. do: aparatu telefonicznego

Jak widać na powyższym przykładzie nawet w najprostszym alarmie domowym, kilka przewodów ułożyć trzeba. Im więcej urządzeń w systemie, tym więcej przewodów.

Co to jest alarm bezprzewodowy?

Jest to system alarmowy, którego elementy komunikują się ze sobą bezprzewodowo ? prawie zawsze z wykorzystaniem fal radiowych. Urządzenia zasilane są z baterii lub akumulatorów. Zazwyczaj w systemach bezprzewodowych i tak trzeba ułożyć jakieś przewody, choćby przewód zasilający centralę alarmową. Mamy zatem dostępne na rynku systemy, które mógłbym określić jako ?bardziej bezprzewodowe? jaki i ?mniej bezprzewodowe?.

Czego obawiają się przyszli użytkownicy alarmów bezprzewodowych?

Po pierwsze martwią się żywotnością baterii a po drugie obawiają się możliwości celowego zakłócania transmisji radiowej.

Czy te obawy mogą być uzasadnione? Zauważ, że:

 1. Dobre systemy bezprzewodowe działają na zasilaniu bateryjnym nawet przez kilka lat. Zgodnie z obowiązującą normą, baterie muszą wystarczyć na okres co najmniej jednego roku. Uważam, że wymiana baterii, nawet co roku, nie jest zbyt uciążliwa. Dodatkowo, o zbliżającym się stanie całkowitego wyczerpania baterii użytkownik systemu musi być zawczasu poinformowany.
 2. Producenci bezprzewodowych systemów alarmowych stosują zaawansowane, objęte tajemnicą techniki i algorytmy, których zadaniem jest zwiększanie odporności systemów na celowe próby zakłócania transmisji radiowej. Złamanie zabezpieczeń dobrych systemów bezprzewodowych wymagałoby od potencjalnych złodziei użycia bardzo drogiej, specjalistycznej aparatury.

W praktyce do systemów bezprzewodowych podłączamy także urządzenia przewodowe

Większość alarmów bezprzewodowych daje możliwość jednoczesnego podłączenia konwencjonalnych, przewodowych detektorów: czujek ruchu, dymu, czadu, gazu, przycisków napadowych itp.

Tak jak pisałem już wyżej, w systemach bezprzewodowych zwykle konieczne jest przewodowe podłączenie:

 • zasilania centrali alarmowej,
 • klawiatury sterującej (manipulatora),
 • koncentratorów sieci bezprzewodowej; aby rozległy dom objąć zasięgiem sieci bezprzewodowej, czasami konieczne jest zastosowanie kilku takich urządzeń; dostępne są systemy bezprzewodowe, w których koncentratory sieci wbudowane są w manipulatory,
 • sygnalizatora zewnętrznego,
 • linii telefonicznej.

Kiedy wybrać alarm przewodowy a kiedy bezprzewodowy?

Alarmy przewodowe wygodnie jest instalować w niewykończonych jeszcze pomieszczeniach, w trakcie budowy domu lub w czasie większego remontu. Kable do urządzeń dobrze jest wtedy ułożyć pod tynkiem.

W wykończonych już pomieszczeniach pozostaje ułożenie kabli w listwach natynkowych, które nie zawsze muszą się podobać, albo? zastosowanie systemu bezprzewodowego.

Urządzenia do alarmów przewodowych są z reguły tańsze od ich odpowiedników w wersji bezprzewodowej. Więcej natomiast kosztuje zainstalowanie systemu z uwagi na konieczność układania zdecydowanie większej ilości kabli niż w systemach bezprzewodowych.

W alarmach przewodowych nie ma problemu by w jednym systemie pracowały urządzenia wielu producentów: np. centrala z firmy DSC a czujki z firmy OPTEX. W systemach bezprzewodowych trzeba stosować urządzenia bezprzewodowe tego samego producenta. Jeżeli zdecydujesz się np. na alarm bezprzewodowy firmy BOSCH, to czujki do tego systemu będą oczywiście też z firmy BOSCH. Jeżeli system bezprzewodowy umożliwia także podłączanie czujek przewodowych to zwykle nie ma problemu z podłączaniem do niego standardowych przewodowych czujek innych producentów.

A Ty jaki system alarmowy wybierzesz do swojego domu? Przewodowy czy bezprzewodowy?